O chovu psů

 

  Vhodná doba krytí fen - článek MVDr. R.Vitáska
     
  Příbuzenská plemenitba
     
  Pes senior
     
  Vnitřní předpis KVL ČR o postupu při posuzování dysplazie kyčelních kloubů u psů
     
  Vhodná doba krytí fen a přepočet jednotek nmol/l a ng/ml